Het Gevel-Garantieplan Het Gevel-Garantieplan Het Gevel-Garantieplan
Het Gevel-Garantieplan

Stichting Gevelgarantieplan®

Een verzekering die de schade dekt wanneer er verborgen gebreken optreden aan gevelisolatie of pleisterwerk!

Stichting Gevelgarantieplan® heeft een verzekering die af te sluiten is voor buiten/binnen gevelisolatie met stucwerk, steen-strips of on-geïsoleerde mortel systemen. Dit kan op nieuw en verbouw, onderhoud en renovatie. Met deze verzekering bent u verzekerd voor 10 jaar en bij isolatie met steenstrips te verlengen met steeds vijf jaar na algehele inspectie.

Wat is er verzekerd

Het systeem en de applicatie is verzekerd. Wanneer er schade optreedt aan het systeem als gevolg van verborgen gebreken aan gevelisolatie of pleisterwerk, vallen deze onder de garantie. Daarnaast zijn ook de rand producten verzekerd wanneer deze zijn meegenomen in de aanneemsom. Het Gevelgarantieplan heeft dit unieke systeem ondergebracht bij De Hollandse Rekenkamer. Professioneel en vertrouwd!

Voordelen

· Vermindering faalkosten

· Geeft inzicht in verkregen opdracht

· Ondersteuning op locatie door onafhankelijk adviesbureau

· Advies in detaillering, verwerkingsrichtlijnen en ondergrond

· Onafhankelijk kwaliteitsborging

Hoe werkt de verzekering?

Betreft de werkzaamheden zal er door Uni-Advies BV een onafhankelijk advies gemaakt worden, of het advies van fabrikant wordt door Uni-Advies BV op inhoud gecontroleerd. In dit advies wordt er rekening gehouden met onder andere ondergronden, detailleringen, en de juiste materiaal keuze die voor het betreffende project van toepassing is.

Voor de uitwerking van de werkzaamheden mag u uiteraard uw eigen applicatie bedrijf kiezen, deze werkt conform het opgestelde advies. Tijdens de uitvoering wordt er gecontroleerd op naleving van het ten grondslag liggend advies. Na gereedheid wordt dit samen met Uni-Advies BV opgeleverd. Hierna wordt de polis opgemaakt voor de gebouw eigenaar.

Download hier het gehele Gevel Garantie Plan

Het Gevel-Garantieplan Het Gevel-Garantieplan
Het Gevel-Garantieplan

Het Gevel-Garantieplan

Stel uw vraag en wij helpen u graag bij de juiste keuze in onze dienstverlening. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact